Bezig met laden...
Organiq

De Minder Hinder App verbindt de wereld van verkeerskundigen, wegenbouwers en beheerders, betrokken burgers, reizigers en klanten.

Verkeershinder is een onderwerp waar veel gemeenten en bouw­bedrijven moeite mee hebben. Wij bieden vanuit de praktijk een (aanvullende) oplossing voor die overlapping van verkeerskunde, communicatie en bouwwerkzaamheden.

Het wegnemen van de overlast voor burgers, bedrijven en instanties is een lastige opgave voor veel regio’s en gemeenten. Overlast zorgt voor frustratie onder de bewoners en gemiste inkomsten bij de lokale ondernemers.
Ook agressie richting wegwerkers is een veel gehoorde klacht. Daarnaast kan het leiden tot imagoschade van aannemers en projectleiders. Om gemeenten en regio’s te ondersteunen hebben wij, in samenwerking met het praktijkveld, de Minder Hinder App ontwikkeld die inmiddels al succesvol is ingezet in Oss, Rotterdam en Zwolle.

 

Gemeente Zwolle

”Zwolle is een gastvrije stad en daar hoort bij dat we onze bezoekers zo comfortabel mogelijk van A naar B laten reizen. Onze weggebruikers mogen maatwerk verwachten, of het nu gaat om de verbetering van onze infrastructuur, om het parkeeraanbod of om reisadvies op maat.
De app van Organiq past uitstekend in die aanpak.
Gebruikers - inmiddels duizenden - bepalen zelf waar en wanneer ze via de app de actuele verkeerssituatie rond het Zwolse raadplegen. Zoals het vaak gaat met praktische innovaties: als je het eenmaal gebruikt kan je je niet goed meer voorstellen hoe je zonder kon. We zien daarbij kansen om in de toekomst reizigers mee te laten denken over verbeteringen en kansrijke nieuwe concepten.”
Wethouder René de Heer, gemeente Zwolle

Wat is de Minder Hinder App?

De Minder Hinder App is een handige web-applicatie die burgers en bedrijven een overzicht geeft van de verkeershinder en meldingen. De applicatie kan in uw eigen huisstijl en specifieke functionaliteit worden opgeleverd.

Functionaliteiten van de applicatie:

 • Projectinformatie: planning, fasering, omleidingskaarten, algemeen en nieuws;
 • Reisinformatie: multi-modaal (actueel), tijdelijke verkeersmaatregelen en evenementen;
 • App als banner: te plaatsen op website van derden;
 • Altijd en overal beschikbaar: pc/tablet, smartphone en website;
 • Bewezen technologie/oplossing: al met succes ingezet bij diverse gemeenten;
 • Te koppelen met HD webcamera’s en lokale data feeds.

Details - wat men ziet binnen de App:

 • Minder Hinder voorspelling op basis van 4 dagen vooruit
 • Kleur geeft aan wat de ernst van de stremming is
  (groen, oranje, rood voor auto, OV en fiets)
 • Kies gemakkelijk en snel een reisalternatief
 • Blijf op de hoogte van toekomstige werkzaamheden
 • Actuele verkeersinformatie & weersverwachting
 • Live webcams tijdens de werkzaamheden
 • Via menu: uitgebreide informatie over het project en aanverwante zaken
 • Help-knop met uitleg over de werking van de widget/app
 

ProN329 - Van Gelder/Gemeente Oss

”Tijdens de ombouw van de N329 tot Weg van de Toekomst is de Minder Hinder App van Organiq ingezet. Daarmee konden we ook weggebruikers buiten de regio beter informeren over de vele afsluitingen en omleidingen tijdens de bouwperiode. Hierdoor bleef ernstige verkeershinder uit.”
Gré Joosten - Communicatieadviseur Omgeving ProN329

 

Voor wie is de Minder Hinder App?

Gemeenten

 • Naadloos te integreren in bestaande campagnes en naar wens te beheren en communiceren door de communicatie afdeling.
 • De Minder Hinder tool past binnen de filosofie van Beter Benutten om bedrijven en overheden samen te laten werken aan oplossingen voor betere bereikbaarheid.

Bouwbedrijven & Aannemers

 • Beantwoord de vraag aan bouwbedrijven van opdrachtgevers om de hinder rondom werkzaamheden te verminderen (EMVI).
 • Verbeterde omgevings-management door betere communicatiemogelijkheden van de bouwplanning.

Burgers, bedrijven & instellingen

 • Goede actuele informatie over de wegwerkzaam- heden en verkeer. Altijd en overal (ook via uw telefoon).
 • Bedrijven en instelling en kunnen personeel, klanten en leveranciers beter en eenvoudiger informeren. Hiervoor is een instructie beschikbaar hoe de widget gemakkelijk op uw website is te integreren en op die van uw klanten en leveranciers.

Gemeenten

 • Naadloos te integreren in bestaande campagnes en naar wens te beheren en communiceren door de communicatie afdeling.
 • De Minder Hinder tool past binnen de filosofie van Beter Benutten om bedrijven en overheden samen te laten werken aan oplossingen voor betere bereikbaarheid.

Bouwbedrijven &
Aannemers

 • Beantwoord de vraag aan bouwbedrijven van opdrachtgevers om de hinder rondom werkzaamheden te verminderen (EMVI).
 • Verbeterde omgevings-management door betere communicatiemogelijkheden van de bouwplanning.

Burgers, bedrijven &
instellingen

 • Goede actuele informatie over de wegwerkzaamheden en het verkeer. Altijd en overal beschikbaar (ook via uw telefoon).
 • Bedrijven en instelling en kunnen personeel, klanten en leveranciers beter en eenvoudiger informeren. Hiervoor is een instructie beschikbaar hoe de widget gemakkelijk op uw website is te integreren en op die van uw klanten en leveranciers.
 

Vialis

“Met de Minder Hinder App wordt alle verkeersinformatie uit het Vivaldi verkeermanagementsysteem van Vialis snel en overzichtelijk toegankelijk. Organiq en Vialis combineren hiermee de expertise van informeren van de reiziger en alle betrokkenen met de vaardigheden en technologie om de stad in beweging te houden. Ook als er grootschalige werkzaamheden zijn.
Wij zijn er trots op dat we samen met de steden en gemeenten elke dag bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en door­stroming van Nederland!”
Lucien Linders -  Business Unit Directeur, Vialis

Q&A

Wat is de meerwaarde van dit aanbod?

Er worden ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd in uw regio. De overlast hiervan wordt gevoeld door de burgers. De voorgestelde oplossing draagt significant bij om de hinder op de weg te verminderen, de hinderbeleving bij de burger te verminderen en ervoor te zorgen dat de schade aan het project en de lokale economie beperkt blijft. Tevens biedt dit concrete project een pilot om het Beter Benutten en de andere knooppunten mogelijk te gaan ondersteunen door een uitbreiding / continuering van de Minder Hinder aanpak. We bieden de reiziger heldere informatie over de tijdelijke verminderde capaciteit van het netwerk vanwege de werkzaamheden. Door middel van deze actuele informatie wordt de reiziger verleidt om anders te reizen.

Wat is het tijdspad?

Afhankelijk van de gekozen middelen dient rekening te worden gehouden met het ontwerpen van uitingen, het reserveren van locaties waar de uitingen (online en offline) worden gecommuniceerd en het installeren van camera’s inclusief de koppeling met datasystemen. Zodra het akkoord voor deze opdracht ontvangen is, wordt direct geanticipeerd om binnen de deadline alles op te leveren (ongeveer een maand na opdrachtverlening).

Op basis van de keuzes die uw gemeente maakt voor de communicatie campagne kunnen online en offline middelen worden ingezet. Doelstelling is aansluiten bij bestaande communicatie (kanalen) en deze aan te vullen met:

 • Campagne onderdelen (in nader overleg)
 • Deelbare widget (desktop en mobile)
 • Virale banners die dynamische data weergeven
 • Koppeling met de facebook pagina
 • Vermelding van diverse (lopende) acties

Welk handelingsperspectief wordt de reiziger geboden?

De reiziger krijgt bovenop de communicatie campagne toegang tot de widget met diverse elementen, alsmede aanvullende campagne elementen. Door de aanvullende inzet van ambassadeurs uit onder meer het bedrijfsleven waaronder lokale ondernemers ontstaat een netwerk dat de minder hinder activiteiten communiceert via het eigen kanaal.

Hoe draagt het bij aan de doelstelling van Beter Benutten?

De doelstelling van Beter Benutten is minder files in Nederland en de bereikbaarheid verbeteren.
Files op de drukste punten in Nederland dienen met 20% verminderd te worden.
Zie http://www.beterbenutten.nl/overons

Hierbij wordt het bedrijfsleven nadrukkelijk uitgedaagd om te komen met effectieve oplossingen.
De Minder Hinder App is een dergelijke effectieve oplossing.

De Minder Hinder App geeft up-to-date inzicht in de verkeerssituatie en werkzaamheden in uw regio.
Dit zorgt voor een afname van de hinder beleving en verbetering van de perceptie onder ondernemers
en burgers dat ze overlast ondervinden van de maatregelen.

Wat is de verdere meerwaarde van deze oplossing?

De inzet van de oplossing draagt bij aan het verlagen van de hinder bij de burger alsmede een betere doorstroming tijdens de werkzaamheden vanwege het feit dat de burger accuraat en actueel wordt geïnformeerd.

Hoe robuust is de gekozen applicatie oplossing?

Voor de applicatie is een stabiele internet verbinding nodig. Ook kan de applicatie op smartphones worden getoond waarbij het laden via 3g langer duurt dan via een stabiele (wifi) verbinding. Zo bevat de applicatie webcams en actuele informatie die live bekeken kunnen worden.

Hoe zit het met privacy van de reiziger?

De privacy wordt gewaarborgd doordat webcams hoog worden opgehangen en het verkeer voornamelijk van bovenaf bekeken wordt, zonder dat persoonlijke gegevens zoals kentekens worden geregistreerd. Daarnaast zijn de webcams live doorgeschakeld. Er worden geen beelden opgeslagen.

Kan een offerte worden gezien als een regiecontract met een fixed fee?

Ja, de daadwerkelijke kosten zullen de tarieven die in een offerte worden voorgesteld niet overschrijden tenzij er sprake is van meerwerk wat na gezamenlijk akkoord kan worden vastgesteld. Dit zal in een aanvullende offerte worden overeengekomen.

 

Contact opnemen

Neem contact op met uw eigen mobiliteitsexpert of met:

Op basis van een voorgesprek leveren wij u binnen enkele dagen een concrete offerte voor uw project.
Ontvang de Minder Hinder App in uw eigen huisstijl met aangepaste interface voor uw regio.
Gedurende de looptijd van het project verzorgen wij het complete onderhoud, beheer en de hosting van de applicatie.


Organiq is koploper op het gebied van mobiliteitsmarketing, communicatie en creatieve, technische oplossingen voor verbetering van bereikbaarheid en gastvrijheid.